Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Klusjesvrouw cursussen
1 Definities
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
Klusjesvrouw. Cursusaanbieder
Klant: partij, particulier of zakelijk die een cursus afneemt
Prijs: de prijs voor een cursus inclusief alle bijkomende kosten en belastingen
Cursus: een door klusjesvrouw verzorgde cursus.
Cursusovereenkomst: Overeenkomst tussen klusjesvrouw en klant, tevens de factuur.
2 Toepassing algemene voorwaarden

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van klusjesvrouw en op alle door klusjesvrouw gesloten cursusovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van  toepassing.
 2. Door inschrijving voor een cursus aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Klusjesvrouw wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Klusjesvrouw en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail).
 4. In de gevallen waarin de betreffende cursusovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Klusjesvrouw een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. Aanbod
 6. Klusjesvrouw brengt het aanbod via de website, www.klusjesvrouw uit.
 7. Het aanbod bevat een omschrijving van de cursus
 8. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende
  gegevens:

a. de wijze van uitvoering van de Cursus.
b. wanneer de cursus start.
c. de voorwaarden waaronder de Cursus eventueel niet doorgaat;
d. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
e. de wijze van betaling;

 1. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan het afrekenen van de curusgelden bekendgemaakt aan de Klant. Deze zijn tevens te vinden op www.klusjesvrouw.net.
 2. Annulering cursusovereenkomst.
 3. De cursusovereenkomst kan verbroken worden door
  a. Door overlijden van cursist, cursusgelden zal volledig terugbetaald worden.
  b. Ziekte, indien u niet aanwezig kunt zijn op de geboekte datum kunt u in overleg deelnemen aan een cursus op een andere datum.
  c. Bij annulering wordt 30 euro administratie kosten ingehouden op het te terourneren bedrag.
 4. Verplaatsen cursus
  Het staat Klusjesvrouw vrij om de locatie van de cursus te verplaatsen binnen een straal van 15 km.
 5. Annulering Cursus door klusjesvrouw.
  Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde cursusdag onvoldoende is volgens de Klusjesvrouw zal de cursus geannuleerd worden. De Klant wordt benadert of ze op een andere dag de cursus willen volgen. Indien onmogelijk zal de Klant het volledige bedrag van
  de cursus vergoed krijgen.
 6. Betaling
  Betaling Geschied op de website voor particuliere klanten. Zakelijke klanten kunnen contact opnemen via email en er zal een passende offerte worden aangeboden.
 7. Aansprakelijkheid
  We werken tijdens de cursus voorzichtig en met respect voor elkaar. Veiligheid staat voorop.
  Klusjesvrouwen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele lichamelijke of materiele schade opgedaan tijdens de cursus of op het terrein van de cursus.
 8. Privacy
  Klusjesvrouw verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op de privacy.
 9. Intellectuele kennisgeving
  Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door klusjesvrouw verstrekte en samengestelde cursusmaterialen liggen bij klusjesvrouw. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
  zonder schriftelijke toestemming van klusjesvrouw.
 10. Wijziging algemene voorwaarden
  Het staat Klusjesvrouw vrij om op elk gewenst moment de algemene voorwaarden aan te passen. Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de website.